Duurzame Noordzeevisserij; Milieuprestaties Noordzeevis, kweekvis en vlees vergeleken

C. Taal, T. Bakker, S.W.K. van den Burg, T.C. Viets, I.J.M. de Boer

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Om vragen over milieuprestaties te beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd, waarbij is gekeken naar hoe een aantal belangrijke vissoorten scoort met betrekking tot duurzaamheid. Dit aan de hand van eerder verschenen rapporten, die gebruik hebben gemaakt van de zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA). Het begrip duurzaam kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Goed beheren van visbestanden is een duurzaamheidsaspect dat bijvoorbeeld zwaar weegt bij (MSC)certificering. In deze studie is vooral gekeken naar milieuprestaties met betrekking tot duurzaamheid. Energieverbruik, klimaatverandering, vermesting en verzuring zijn daarvoor belangrijke indicatoren.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • fisheries
  • sustainability
  • fishes
  • species
  • life cycle
  • cultured products
  • energy consumption

Cite this