Duurzame kottervisserij op de Noordzee : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

W.A. Wiersinga, R. van Hal, R.G. Jak, F.J. Quirijns

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit achtergronddocument is een verkenning naar de toekomst van de kottervisserij op de Noordzee. Het geeft een kort overzicht van de Noordzeevisserij en meer specifiek de economische ontwikkeling van de sector en de omslag naar verduurzaming die recent door de sector is ingezet. Op basis van een set van parameters geven we een feitelijke beschrijving van de ontwikkelingen in de kottersector in het afgelopen decennium: een kleinere vloot en dalende werkgelegenheid, de totale aanvoer is (in gewicht) recent gestegen en ook de beschikbare vangsthoeveelheden voor bijvoorbeeld schol nemen weer toe; een afnemend brandstofverbruik, maar al met al dalende opbrengsten en een geringe winstgevendheid. Op het begrip ‘duurzaamheid’ bestaan verschillende visies bij de diverse actoren die betrokken zijn bij de verduurzaming van de kottersector: zij leggen verschillende accenten op het ecologische of economische aspect van duurzaamheid. Door de sector worden vele activiteiten ondernomen (innovatieplatform, kenniskringen, maatschappelijk convenant, certificering, passieve technieken) waarmee de omslag naar duurzaamheid wordt gemaakt. De verduurzaming wordt gedreven door de huidige hoge kosten en lage prijzen in de sector en behoeft structurele drijfveren voor duurzame vissers om hun concurrentiepositie te verbeteren. Tot slot schetsen we twee mogelijke uiterste toekomstperspectieven voor de kottervisserij in de ogen van een optimist en van een pessimist. Ergens tussen die twee beelden in zal de echte toekomst van de sector liggen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages62
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.261

Keywords

  • fisheries
  • economic analysis
  • sustainability
  • north sea

Cite this