Duurzame aanpak engerlingen: ken de vijand!

K. van Rozen, Ria Wolters, A.J. Olijve

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Uit recent onderzoek blijkt dat bepaalde cultuurmaatregelen engerlingen afdoden ( Rapport Bestrijding van engerlingen in grasland ). Uit een deskundigendag bleek dat goed beheerd grasland minder gevoelig is voor sc hade door engerlingen. Het is onduidelijk welke aanpak en onder welke omstandigheden een effectieve bijdrage levert aan de schadebeperking. Hoe effectief kunnen deze maatregelen worden ingezet? Kan op basis van kennis een gerichte en daarmee goedkopere bio logische bestrijding met bijvoorbeeld insectparasitaire nematoden worden ingezet? Bij welke soorten en aantallen engerlingen levert het een aceptable beheersing op? Uit gesprekken met landbouwers bleek dat er ook andere ideeën. Pagina 2 van 11 leven om het engerlingenprobl eem aan te pakken. Dit praktijknetwerk heeft het omgaan met engerlingen een nieuwe impuls gegeven. Kennisuitwisseling via dit netwerk heeft tot goede discissies geleidt en nieuwe inzichten zijn opgedaan. Een duurzame oplossing lijkt mogelijk.
Original languageDutch
PublisherSt. Veldleeuwerik
Number of pages9
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • scarabaeidae
  • larvae
  • sustainable agriculture
  • biological control
  • integrated pest management
  • grass sward

Cite this