Duurzaamheidsanalyse van bodemgebruik ten behoeve van recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied

A. Smit, K.B. Zwart, M.T. Brunt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bodemgebruik omvat alle handelingen die worden uitgevoerd ten behoeve van inrichting, onderhoud en gebruik van recreatieve voorzieningen. Met recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied wordt o.a. gedacht aan sportvelden, golfterreinen, faciliteiten voor paardensport, wandel- en fietspaden, recreatieterreinen, attractieparken, evenemententerreinen, volkstuincomplexen, campings en bungalowparken. Aan de hand van bodemfuncties is voor alle voorkomende handelingen een analyse gemaakt van de duurzaamheid ervan. We kunnen concluderen dat er over het algemeen sprake is van duurzaam bodemgebruik in recreatieve voorzieningen. Hierbij moet wel worden vermeld dat zich toch nog enkele risico´s voordoen. Het grootste risico doet zich voor bij de aanleg van terreinen wanneer er wordt gegraven. In dat geval komen archieffunctie, productiefunctie en opslagfunctie voor organische stof onder druk te staan. Behoud van aardkundige waarden is een aspect waarmee nog slechts onvoldoende rekening wordt gehouden. Over de effecten van bodemgebruikshandelingen op de habitatfunctie bestaat in veel gevallen onduidelijkheid.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages98
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1730
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • land use planning
  • amenity and recreation areas
  • outdoor recreation
  • recreational facilities
  • rural areas
  • sustainability
  • analysis
  • sustainable land use
  • sustainability scan

Cite this