Duurzaamheid van ethanolbieten : het toetsingskader toegepast

C.L.M. de Visser, G.W.J. van de Ven, J.W.A. Langeveld, S.C. de Vries, L. van den Brink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze studie is een poging gedaan om in een concrete bio-energieketen en aan de hand van concrete datasets, het toetsingskader toe te passen waar mogelijk. Gekozen is voor ethanolproductie op basis van suikerbieten waarbij het accent is gelegd op het agronomische deel van de keten. De duurzaamheid van de suikerbietethanolketen, zoals hier berekend, scoort goed op de criteria die in ogenschouw zijn genomen. De reductie van broeikasgasemissie voldoet aan de norm van 30%. Een intensievere teelt van suikerbieten heeft geen betekenisvolle invloed op de C-voorraad in de bodem noch op het milieu. De energiebalans is positief, met een netto-energieopbrengst van gemiddeld 76 GJ per ha gedurende 3 jaren op 2 proefbedrijven in Nederland. Hierbij moet worden opgemerkt dat relatief gunstige aannames zijn gebruikt. Indien minder optimistische waarden zouden worden gebruikt, liggen de resultaten minder gunstig maar nog steeds voldoende positief. Er is echter wel sprake van veel onzekerheden. Met name de berekeningen van de lachgasemissie, N-mineralisatie en parameters voor de bodem organische stof vragen een betere onderbouwing.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR, ACRRES
Publication statusPublished - 2008

Keywords

 • bioenergy
 • sugarbeet
 • ethanol
 • biomass
 • sustainability
 • arable farming
 • greenhouse gases
 • organic matter
 • emission
 • bioethanol
 • biobased economy

Cite this