Duurzaamheid van de mechanische wadpierenvisserij in de Waddenzee

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Waddenzee beoefenen vier bedrijven de mechanische wadpierenvisserij: drie bedrijven op het oostelijke Balgzand en één bedrijf bij Texel. Samen vissen zij momenteel jaarlijks rond de 11,5 miljoen wadpieren (Arenicola marina) op. De pieren dienen als aas in de sportvisserij. Het bedrijf bij Texel slaagt erin al jarenlang met eenzelfde visserijinspanning min of meer dezelfde vangsten te halen. Op het Balgzand is de pierenstand sterk teruggelopen, mogelijk door overbevissing, en zijn de vangsten ongeveer gehalveerd terwijl het brandstofgebruik min of meer hetzelfde is gebleven. Om tot uitspraken te komen over de mate van duurzaamheid van deze vorm van visserij zijn de bedrijfsgegevens geanalyseerd van de pierenwinbedrijven, uitgaande van de stelling: Een visserij is duurzaam, als over een lange reeks van jaren de opbrengst niet daalt, en de zogenaamde catch per unit effort (CPU) (pieren per liter brandstof) niet verandert. De ontwikkeling van het wadpierenbestand op het Balgzand is geanalyseerd aan de hand van NIOZ data (beviste/onbeviste delen). Tevens is in dit rapport literatuuronderzoek verricht naar de ecologie van de wadpier, de effecten van pierenvisserij op het bodemleven en naar beheer bij andere kleinschalige vormen van bodemvisserij. De resultaten van deze studie zijn van belang in het kader van de vergunningverlening en voor het (verder) verduurzamen van deze vorm van visserij.
Original languageDutch
Place of PublicationTexel
PublisherIMARES
Number of pages42
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C013/09

Keywords

  • marine fisheries
  • aquatic worms
  • marine products
  • sustainability
  • wadden sea
  • fishery resources
  • fishery management

Cite this