Duurzaamheid regionaal grondgebonden grootschalige melkveehouderij : 3P Businessplan Koe-Landerij in samenhang met Voer-Landerij ZO Drenthe

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt de duurzaamheid van de Koe-Landerij beschreven, het toekomstig melkveebedrijf van Berend Jan en Bouke Durk Wilms in Schoonebeek (Drenthe). De koeien worden gehouden in vrijloopstallen die veel ruimte bieden voor natuurlijk gedrag van het vee. De vrijloopstallen krijgen een organische bodem waarop de koeien lekker kunnen lopen en liggen en waarin de mest wordt gehumesteerd. In elke vrijloopstal lopen twee groepen van ongeveer 60 dieren. In deze opzet kan één arbeidskracht vier groepen managen. Volgens het in dit rapport beschreven groeiscenario kan het melkveebedrijf vanaf 2015 in een periode van circa 10 jaar met eigen aanwas groeien naar ongeveer 1000 melkkoeien. Hiervoor begint men vanaf begin 2013 met jongveeopfok. De stallen bevinden zich in een parkachtig landschap van 20 ha. Het bedrijf heeft geen grond in eigendom voor de teelt van voer en afzet van mest verrijkt met compostmateriaal (humest). Het bedrijf is regionaal grondgebonden door de samenwerking met melkveehouders en akkerbouwers die voer telen en humest afnemen. Een voercentrum is hierbij tussenschakel. Het voercentrum koopt gewassen van melkveehouders en akkerbouwers, slaat dit centraal op, verwerkt het tot complete rantsoenen en levert het voer aan verschillende melkveebedrijven. Deze samenwerking heet de Voer-Landerij. In het 3P-businessplan is de duurzaamheid van People, Profit en Planet uitgewerkt voor de Koe-Landerij en de Voer-Landerij. Dit businessplan is gebaseerd op de visie en strategie van de ondernemers in Schoonebeek. Hierin staan een aantal punten centraal: Sterk gericht op community denken; samenwerking met en waardering door omgeving. Streven naar minder kapitaalintensieve melkveehouderij door goedkope huisvesting en geen eigen grond voor voerteelt en mestafzet. Regionaal grondgebonden door samenwerking met melkveehouders en akkerbouwers.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages55
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Livestock Research
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.424
ISSN (Print)1570-8616

Keywords

 • dairy farming
 • dairy farming systems
 • dairy farms
 • farm management
 • farmers
 • cooperation
 • sustainability
 • sustainable animal husbandry
 • innovations
 • drenthe
 • loose housing

Cite this