Duurzaamheid organische stof : methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat : tussenrapportage 2009

P.H.M. Dekker, W.C.A. van Geel, W. van den Berg, G.J.H.M. van der Burgt, J.G. Bokhorst

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Door de opgang van mestvergisting en mestbewerkings- en mestverwerkingsmethoden komen er nieuwe mestproducten in de handel. Dit roept vragen op over de waarde van deze nieuwe producten en hoe deze waarde vooraf vastgesteld kan worden. In dit onderzoek zijn digestaat en de dikke fractie van gescheiden digestaat vergeleken met enkele vanouds bekende mestsoorten (vaste mest, drijfmest, compost) die daarbij als referentie dienden. Aan de meststoffen zijn verschillende analyses uitgevoerd. Het resultaat van de respiratiemeting is op basis van de literatuurstudie als meest betrouwbare parameter beschouwd om de kwaliteit van een organische meststof te beoordelen. Hoewel er wel verschillen tussen de meststoffen en proefvelden zijn gevonden, kan men op basis van één jaar nog geen echte conclusies trekken. Wel is duidelijk dat elke analysemethode een ander aspect meet. Op basis van één analysemethode kan de waarde van de meststof dus onvoldoende gekarakteriseerd worden.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages62
  Publication statusPublished - 2010

  Keywords

  • soil fertility
  • organic matter
  • animal manures
  • degradation
  • digestate
  • analysis
  • fertilizer application

  Cite this