Duurzaam opheffen ondergrondverdichting: Tussenrapportage 2021: werkpakket 3 PPS Klimaatadaptatie

Derk van Balen, Harry Verstegen, Mariska Tol, Maria-Franca Dekkers, Wim van den Berg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ondergrondverdichting is een probleem dat steeds vaker zichtbaar wordt door het veranderende klimaat.Droge zomers laten een beperking van het wortelstelsel zien en een verminderde capillaire opstijging terwijl extreme neerslag de verminderde infiltratiecapaciteit zichtbaar maakt. Tot nu toe gebruikte technieken omverdichting op te heffen (diepwoelen) zijn vaak sterk bodemverstorend en niet altijd effectief. Bovendien is de bodem na een intensieve bewerking gevoelig voor herverdichting. Op twee proefbedrijven van WUR en op 3 praktijkpercelen werd getest hoe effectief het boren van kleine en grote gaten door een verdichte bodemlaag is in het opheffen van ondergrondverdichting. Hierbij werd gebruikt gemaakt van drie verschillende groenbemesters. Er is gekeken naar boven- en ondergrondse biomassa, droge bulkdichtheid en indringingsweerstand. Op kleigrond was de bovengrondse biomassa van de velden waar gewoeld is lager dan de andere velden terwijl de ondergrondse biomassa hoger lijkt te zijn. Van de groenbemesters is de bovengrondse droge stofproductie vergelijkbaar terwijl de ondergrondse biomassa van rietzwenkgras het hoogst is in verse biomassa als droge stof in de laag 0-30 cm. De bovengrondse biomassa van de gewoelde velden is het laagst en dit uit zich in de hoogste ondergrondse biomassa. De bovengrondse biomassa was echter lager. Op zandgrond waren er geen significante verschillen in opbrengst en kwaliteit van mais. Waarin 2021 rietzwenkgras stond lijkt de boven- en ondergrondse biomassa wel hoger te zijn. De grondbewerkingen hebben geen significant effect gehad op de droge bulkdichtheid. Wel waren er verschillente zien in de voorafgaande groenbemester.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages48
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Plant Research
No.WPR-OT-942

Cite this