Duurzaam ingericht?; landbouwbedrijfsmodel voor evaluatie van inrichting en beheer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Het beschreven model bepaalt de invloed van bodem, waterhuishouding, verkaveling, ontsluiting en begroeiingen op bedrijfsresultaten van landbouwbedrijven. Daarbij gaat het om inkomen, arbeidsbehoefte en milieubelasting. De evaluatie geschiedt op bedrijfsniveau. Door een gebied onder te verdelen in verschillende bedrijfstypen wordt rekening gehouden met de variatie binnen een gebied. Gegeven de bedrijfsstructuur, bodem, inrichtingsfactoren, prijzen en beleid wordt de bedrijfsvoering in het model geoptimaliseerd naar de korte-termijndoelstellingen van de boer. De gegevens over mogelijke bedrijfssystemen worden zoveel mogelijk afgeleid uit resultaten van bestaande modellen van proefstations en andere DLO-instituten.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 377-380
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this