Duurzaam fytosanitair bodembeheer : naar een betere beheersing van schadelijke organismen in Nederlandse landbouwgrond

A. Breukers, P.L. de Wolf, R.B. Slobbe, L.P.G. Molendijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De aanwezigheid van schadelijke organismen, waaronder quarantaineorganismen, in de bodem vormt een groeiend probleem voor de teelt van bepaalde gewassen. De vraag is of er in de toekomst nog voldoende gezonde percelen beschikbaar zijn om de Nederlandse handelspositie voor deze gewassen te behouden. Het ministerie van EZ en ondernemersorganisatie LTO maken zich daar ernstig zorgen over. Dit rapport gaat daarom over het belang van duurzaam fytosanitair bodembeheer. Hoe nijpend is de situatie in de praktijk? Wat is good practice in fytosanitair bodembeheer, in hoeverre handelen ondernemers daarnaar, en waarom? In vervolg hierop wordt ingegaan op mogelijkheden tot sturing op de manier waar ondernemers met hun percelen omgaan.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages64
ISBN (Print)9789086156153
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap
PublisherLEI Wageningen UR

Keywords

  • phytosanitary measures
  • phytosanitary policies
  • soil management
  • soilborne pathogens
  • outdoor cropping
  • farm management
  • disease prevention
  • arable farming

Cite this