Duurzaam bodemgebruik : inzichten en aanbevelingen

A. Smit, K.B. Zwart

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit boekje geeft inzicht in welke actoren een rol spelen of kunnen spelen in een proces richting een meer duurzaam bodemgebruik en welke sleutelfactoren daarbij van belang zijn. De betrokken actoren zijn zich onvoldoende bewust dat de bodem kan worden gebruikt om waterkwaliteit, voedselkwaliteit of landschapskwaliteit te realiseren. De kansen die de bodem biedt worden daardoor niet goed onderkend en slecht benut. Het is van belang om nieuwe kennis te ontwikkelen over hoe duurzaam bodemgebruik kan bijdragen aan de oplossing van dringende maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, voedselproductie of energievoorziening. Daarnaast is het nodig om die kennis te vertalen naar concrete handelingen, die inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering. In het proces richting duurzaam bodemgebruik kan de overheid verschillende rollen vervullen. Als het proces loopt, zoals in veel agroproductieketens en ook bij enkele voorbeeldprojecten rond waterkwaliteit, kan de overheid op punten te hulp schieten. Echter, als het proces niet op gang komt, kan de overheid als aanjager optreden, bijvoorbeeld door regelgeving. Projecten, waarin het proces op een goede manier op gang komt, kunnen als voorbeeld dienen en moeten daarom meer worden ‘geëtaleerd’
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages39
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1544.2
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • agricultural land
  • soil conservation
  • sustainability
  • land use
  • guidelines

Cite this