Duurzaam bodemgebruik in de landbouw, advies uit de praktijk

A.M. van Dam, H.C. de Boer, M. de Beuze, A. van der Klooster, L.J.M. Kater, W.C.A. van Geel, P.A.H. van der Steeg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van het Ministerie van LNV zijn in deze studie de volgende vragen beantwoord: 1. Wat is volgens de praktijk duurzaam bodemgebruik in de landbouw? Hoe wordt dit concept in de praktijk uitgewerkt? 2. Wat is volgens de praktijk de rolverdeling van de verschillende actoren (overheid (EU, nationaal, regionaal) en bedrijfsleven) in de toepassing van het concept duurzaam bodemgebruik? En hoe zou de eventuele rol van de overheid moeten worden ingevuld? De antwoorden zijn verkregen door interviews en een enquête. De resultaten zijn getoetst aan de visie van belangenbehartigers en intermediairen in de agrarische sector. Volgens agrarische ondernemers is duurzaam bodemgebruik: de grond zo gebruiken en beheren dat die ook op lange termijn van goede kwaliteit blijft voor de teelt. Een goede bodemkwaliteit wordt volgens de ondernemers vooral bepaald door het organische stofgehalte van de grond, de ontwatering, het vochtleverende vermogen, de draagkracht, de levering van nutriënten en de onkruiddruk. Een goed beheer is er op gericht dat deze zaken in orde zijn. Volgens de ondernemers zijn zij er verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond te handhaven: de grond geschikt te houden voor de teelt. Dat is ook in hun eigen belang, en daarvoor zijn volgens hen geen regels nodig. Verder ziet men een rol voor het bedrijfsleven in de ontwikkeling van bodemvriendelijke mechanisatie. Voor overheden zien zij een rol bij waterbeheer, goede regels (genoeg ruimte) voor organische bemesting en stimulering van duurzame praktijken.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages67
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NamePPO
No.nr. 340101

Keywords

  • soil
  • land use
  • sustainability
  • soil structure
  • crops
  • nutrients
  • agriculture
  • entrepreneurship

Cite this