Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw : visie en bouwstenen voor een kennisagenda

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden bouwstenen aangedragen voor een kennisagenda. Op basis hiervan kan het beleid prioriteiten stellen voor onderzoek en kennisdoorstroming. Duurzaam bodembeheer in de landbouw draagt bij aan diverse dimensies van duurzaamheid: economie (inclusief voedselvoorziening), natuur (inclusief biodiversiteit), milieu, waterhuishouding, klimaat (adaptatie en mitigatie) en welzijn van de mens (ondernemer, consument, burger en recreant). Om het begrip duurzaam bodembeheer concreet te maken, zijn in dit rapport specifieke doelen die met het bodembeheer worden nagestreefd, geformuleerd: de bodembeheerdoelen. Sommige doelen zijn gesteld vanuit het perspectief van de ondernemer, andere hebben een bredere maatschappelijke waarde.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPlant Research International
  Number of pages203
  Publication statusPublished - 2010

  Keywords

  • soil management
  • agriculture
  • sustainable land use
  • sustainable agriculture
  • government policy
  • soil fertility
  • soil water
  • water storage
  • netherlands

  Cite this