Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland: Het verhaal: analyse van droogte 2018 en 2019 en tussentijdse bevindingen

Ruud Bartholomeus, Perry de Louw, Flip Witte, Jos van Dam, Dion van Deijl, Peter Hoefsloot, Marjolein van Huijgevoort, Joachim Hunink, Ilja America, Janneke Pouwels, Janine de Wit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de jaren 2018, 2019 en 2020 is er sprake geweest van droogte op de hoge zandgronden van Nederland. Sinds begin 2019 werken de bij droogte betrokken overheden en maatschappelijke organisaties samen met kennisinstituten en adviesbureaus aan een droogte-onderzoek, waar deze rapportage deel van uitmaakt. Het onderzoek betreft een analyse van de mate van de droogte, de effecten van menselijke ingrepen en de gevolgen voor natuur en landbouw met een doorkijk naar de effectiviteit van mogelijk uit te voeren maatregelen. Om de effecten van droogte op landbouw, natuur en het watersysteem te reduceren zijn structurele maatregelen nodig tot in de haarvaten van het watersysteem.
Original languageDutch
Place of PublicationNetherlands
PublisherKWR
Number of pages49
Publication statusPublished - 2020

Cite this