Droogte in de zandgebieden van Hoog-Nederland: Wie is er na de droogte van 2018 en 2019 aan zet?

G.A.P.H. van den Eertwegh, Jan-Philip Witte, P.G.B. de Louw

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De jaren 2018 en 2019 waren bijzonder droog, met gevolgen voor het watersysteem, schade aan de natuur, de land- en tuinbouw en verzakkingsschade aan gebouwen en infrastructuur. Meteorologische droogte werd gevolgd door bodemvochtdroogte, grondwaterdroogte en afvoerdroogte. Grondwaterstanden zakten en beken vielendroog. Waterbedrijven en industrie pompten meer water op en de land- en tuinbouw ging meer beregenen uit grond- en oppervlaktewater. Deze onttrekkingen versterkten
de gevolgen van de meteorologische droogte. Zo pompte de agrariër met een grote sproei-installatie de grondwaterstand bij zijn agrarische buren omlaag. De
grondwaterafhankelijke en de aquatische natuur kreeg het zwaar te verduren. Om schade door droogte voortaan te voorkomen, zijn structurele maatregelen nodig. In dit artikel spitsen we de problematiek toe op de zandgebieden van Nederland.
Original languageDutch
Pages (from-to)54-57
JournalWater Governance
Volume1
Publication statusPublished - 2022

Cite this