Drift kappenspuit bij onkruidbestrijding in de boomteelt : veldmetingen 2011

H. Stallinga, J.C. van de Zande, A.M. van der Lans, P. van Velde, J.M.G.P. Michielsen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor neerwaartse bespuitingen in de boomteelt (laan - en parkbomen, bos - en haagplantsoen, vruchtbomen, rozestruiken, sierconiferen, etc.) wordt nu gebruik gemaakt van de driftcijfers voor veldspuiten. Deze driftcijfers zijn afgeleid van bespuitingen in aardappelen met een veldspuit. Onkruidbestrijding wordt in de boomteelt echter vooral uitgevoerd met spuitboompjes die laag boven het grondoppervlak (max. 3 0 cm) bewegen met neerwaarts gerichte spuitdoppen. Aangenomen mag worden dat de drift bij deze toepassing aanzienlijk lager zal zijn dan bij een bespuiting van aardappelen (50 cm boomhoogte boven een gewas van 50 - 75 cm hoog). Om de optredende drift bij onkruidbespuitingen in de boomteelt te kwantificeren en aan te tonen dat de drift lager is dan het nu gehanteerde driftpercentage in het Toelatingsbeleid (Ctgb, 2012; 1% driftdepositie op wateroppervlak) zijn in 2010 en 2011 veldmetingen uitgevo erd in een perceel laanbomen (Stallinga et al. , 2012). De percelen waren beschikbaar omdat daar driftmetingen bij gebruik van een mastspuit in de hoge laanbomen uitgevoerd werden (Stallinga et al. , 2011). In de boomteelt worden bespuitingen ook uitgevoerd met een zogenaamde kappenspuit. De spuitdoppen worden hierbij afgeschermd met een kap, zodat uitsluitend het onkruid geraakt wordt en niet de gewasplanten. Om de mate van driftbeperking door een kappenspuit vast te stellen zijn in 2011 veldmetingen uitgevoerd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde
Number of pages30
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Plant Research International
PublisherPlant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde
No.455

Keywords

  • arboriculture
  • weed control
  • methodology
  • fan nozzles
  • drift
  • monitoring
  • efficiency

Cite this