Drift en driftreducerende spuittechnieken voor onkruidbestrijding in de boomteelt : referentie techniek en driftreducerende spuitdoppen veldmetingen 2010-2011

H. Stallinga, J.C. van de Zande, A.M. van der Lans, P. van Velde, J.M.G.P. Michielsen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor neerwaartse bespuitingen in de boomteelt (laan - en parkbomen, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen, rozestruiken , sierconiferen, etc.) wordt nu gebruik gemaakt van de driftcijfers voor veldspuiten. Deze driftcijfers zijn afgeleid van bespuitingen in aardappelen met een veldspuit. Onkruidbestrijding wordt in de boomteelt echter vooral uitgevoerd met onkruidspuiten met spuitboompjes die laag boven het grond oppervlak (max. 30 cm) bewegen met neerwaarts gerichte spuitdoppen. Aangenomen mag worden dat de drift bij deze toepassing aanzienlijk lager zal zijn dan bij een bespuiting van aardappelen (50 cm boomhoogte boven een gewas van 50 - 75 cm hoog). Om de optredende drift bij onkruidbespuitingen in de boomteelt te kwantificeren en aan te tonen dat de drift bij bespuitingen met een onkruidspuit lager is dan het nu gehanteerde driftpercentage in het Toelatingsbeleid (1%) zijn in 2010 en 2011 veldmetingen uitgevoerd in een perceel laanbomen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages54
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / Plant Research International
PublisherPlant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde
No.454

Keywords

  • arboriculture
  • weed control
  • spraying
  • drift
  • measurement
  • field sprayers
  • fan nozzles
  • agricultural research
  • emission reduction
  • herbicides

Cite this