Drift door Laag Volume Strooier (LVS) NK80LT van Agricult bij omkruidbestrijding om de boomteelt : veldmetingen 2011

H. Stallinga, J.C. van de Zande, A.M. van der Lans, P. van Velde, J.G.P. Michielsen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor neerwaartse bespuitingen in de boomteelt (laan - en parkbomen, bos - en haagplantsoen, vruchtbomen, rozen - struiken, sierconiferen, etc.) wordt nu gebruik gemaakt van de driftcijfers voor veldspuiten. Deze driftcijfers zijn afgeleid van bespuitingen in aardappelen met een veldspuit. Onkruidbestrijding wordt in de boomteelt echter vooral uitgevoerd met spuitboompjes die laag over het grondoppervlak (max. 30 cm ) bewegen met neerwaarts g erichte spuitdoppen. Aangenomen mag worden dat de drift bij deze toepassing aanzienlijk lager zal zijn dan bij een bespuiting van aardappelen (50 cm boomhoogte boven een gewas van 50 - 75 cm hoog). Een nieuwe ontwikkeling bij de onkruid - bestrijding in de boomteelt is het gebruik van het Laag Volume Strooier (LVS) systeem van Agricult. Bij praktijk - bespuitingen van onkruiden met het LVS systeem werd een besparing in de orde van grootte van 50% van middel gerealiseerd. Boomkwekers kunnen momenteel het LVS s yst eem niet toepassen binnen 14 meter van een water - voerende sloot omdat de drift en de driftreductie van het systeem niet is vastgesteld. Op basis van de uitgebrachte druppelgroottes en het laag bij de grond spuiten van dit systeem wordt een aanzienlijke dri ftreductie verwacht. Om de mate van driftbeperking door het Laag Volume Strooier (LVS) systeem van Agricult vast te stellen zijn in 2011 veldmetingen uitgevoerd. Driftreducerende maatregelen worden uitgedrukt ten opzichte van de drift gemeten met een refer entietechniek. Als referentie techniek voor de onkruidbestrijding in de boomteelt werd een onkruidspuit gebruikt met een spuitboom op 30 cm hoogte boven grondoppervlak en neerwaarts gerichte standaard spleet - doppen (TeeJet XR 110.04, 2 bar spuitdruk, 30 cm dopafstand)
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages48
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Plant Research International
PublisherPlant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde
No.456

Keywords

  • arboriculture
  • plant protection
  • spraying
  • prevention
  • drift
  • sprays
  • low volume spraying
  • measurement
  • weed control

Cite this