Drainage ditches, biodiversity hotspots for aquatic invertebrates : defining and assessing the ecological status of a man-made ecosystem based on macroinvertebrates

Research output: Thesisinternal PhD, other

Abstract

De effecten van extreme eutrofiëring en organische belasting op de macrofauna in sloten zijn goed bekend. De kennis van de sturende factoren die de samenstelling van de fauna in de ‘standaard poldersloot’ (de eutrofe, vegetatierijke sloot) bepalen, is echter beperkt. In dit proefschrift is beschreven hoe de ruimtelijke configuratie van habitats en de daar heersende milieufactoren op verschillende hiërarchische schaalniveaus binnen een landschap de samenstelling van macrofaunalevensgemeenschappen beïnvloeden. Verder is beschreven hoe deze kennis kan worden geïntegreerd in de monitoring van macrofauna en beoordeling van de ecologische kwaliteit van sloten.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Radboud University Nijmegen
Supervisors/Advisors
  • Siepel, Henk, Promotor
Award date28 Jun 2012
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789032703974
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • ditches
  • aquatic ecology
  • aquatic animals
  • habitats
  • water quality

Cite this