Drain for gain : making water management worth its salt : subsurface drainage practices in irrigated agriculture in semi-arid and arid regions

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

De geïrrigeerde landbouw heeft te kampen met verzilting en/of wateroverlast, met als gevolg dat er jaarlijks ongeveer een half miljoen hectare landbouwgrond uit productie wordt genomen. In deze studie is de rol van de drainage voor de geïrrigeerde landbouw in de aride - en semi-aride gebieden geanalyseerd en zijn aanbevelingen geformuleerd om de negatieve tendens van wateroverlast en verzilting te keren. Hoewel de bestaande drainagesystemen technisch voldoen en kostendekkend zijn, blijft de ontwikkeling van drainage achter bij de ontwikkeling van de irrigatie. De belangrijkste oorzaak is dat de systemen zijn ontworpen en aangelegd door de overheid, waarbij te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van de boeren en de lokale omstandigheden. Daarnaast ligt bij de aanleg het accent vooral op de technische aspecten terwijl de organisatorische aspecten ondergeschikt blijven. Er zijn een drietal aanbevelingen geformuleerd om de rol van drainage in de geïrrigeerde landbouw beter tot zijn recht te laten komen: (i) een betere balans tussen “top-down” en “bottom-up” (ii) van standaardisatie naar een meer flexibele aanpak en (iii) focus op capacity building.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Schultz, E., Promotor
  • Cofino, Wim, Co-promotor
Award date16 Jan 2009
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085853145
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • drainage
  • drainage systems
  • irrigation
  • salinity
  • waterlogging

Cite this