Doorrekening effecten van btw-verhoging op sierteeltproducten in Nederland en EU: Update situatie 2021

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Sierteeltproducten worden in Nederland in een verlaagd btw-tarief belast (9% in plaats van 21%) en in twaalf andere EU-landen ook. Een verhoging van de btw heeft negatieve gevolgen voor omzet en werkgelegenheid in de keten. Deze doorrekening laat zien dat een btw-verhoging in Nederland leidt tot een verlies van ongeveer 170 miljoen euro omzet in de sierteeltketen tegen groothandelsprijzen (-1,6%). Als ook in andere EU landen de btw verhoogd wordt, dan heeft dat vooral effect op de export van Nederland en daarmee ook op de primaire productie. Het extra verlies aan omzet van de sierteeltketen is (tegen groothandelsprijzen) berekend op 620 miljoen euro (-6%). De langetermijneffecten op de Nederlandse btw-inkomsten zijn berekend op 226 en 229 miljoen euro stijging afhankelijk van of alleen Nederland de btw verhoogd of ook de ander EU-landen die een verlaagd tarief hanteren. Op korte termijn is het effect op de overheidsfinanciën minder groot door een stijging van de kosten van de sociale zekerheid en daling van de inkomstenbelasting.---Ornamentals are taxed at a reduced VAT rate in the Netherlands (9% instead of 21%) and twelve other EU countries. An increase of VAT on ornamentals would have a negative impact on turnover and employment in the chain. This calculation shows that the effects of a VAT increase in the Netherlands leads to more than 170 million euros in loss of turnover in the Dutch ornamentals chain valued at wholesaler prices (-1.6%). If in other EU countries VAT is increased as well, there will be an effect on Dutch exports and consequently also the primary sector. The extra loss of turnover at wholesaler prices is estimated at 620 million euro (-6%). The long-term effects on VAT income of the Dutch government are calculated to increase by 226 million euros and 229 million euros, depending on whether only the Netherlands increases the VAT or also the other EU countries that apply a reduced rate. In the short term the effect on public finances is less significant due to an increase in the costs of social security and a decrease in income tax.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages30
ISBN (Electronic)9789463957625
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Economic Research
No.2021-043

Cite this