Does tenure security matter? : rural household responses to land tenure reforms in northwest China

Xianlei Ma Xian lei

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Het hoofddoel van China’s landbouw- en plattelandsbeleid is behoud van voedselzekerheid in eigen land en bijdragen aan de voedselzekerheid in de wereld door duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verbetering van de landbouwproductiecapaciteit voor de lange termijn. In veel gebieden in China gaat de landbouwproductiecapaciteit op lange termijn echter achteruit door intensieve landbouw en de daarmee gepaard gaande degradatie van de hulpbronnen land en water. Het systeem van grondeigendom speelt, als fundamentele institutie die het gedrag van grondbezitters aanstuurt, een zeer belangrijke rol bij de landbouwproductie alsook bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en heeft veel belangstelling genoten van onderzoekers in China en andere regio’s in de wereld. Sinds 1998 heeft de Chinese regering een reeks marktgeoriënteerde hervormingen in het grondeigendom ingevoerd die als doel hebben de eigendomszekerheid te verbeteren en de overdraagbaarheid van rurale grond te bevorderen. Relevante wetten behelzen de Wet Grondbeheer (Land Administration Law) uit 1998, de Wet Contracten Rurale Grond (Rural Land Contract Law) uit 2002, de Eigendomswet (Property Law) uit 2007, en de Wet Mediation en Arbitrage bij Geschillen inzake Contracten Rurale Grond (Mediation and Arbitration of Rural Land Contract Disputes Law) uit 2009. Ofschoon deze hervormingen bijgedragen hebben aan een verbeterde formele eigendomszekerheid, is het niet duidelijk in welke mate ze bijdragen aan landbouwproductie en duurzaam gebruik van de grond. In deze studie worden systematisch de relaties onderzocht tussen grondeigendomszekerheid, zoals die wordt beïnvloed door de recente marktgeoriënteerde eigendomshervormingen, en de landbouwproductie in China. Op basis van de bestaande literatuur worden er vier relaties onderzocht, namelijk de relaties tussen eigendomszekerheid en, respectievelijk, grondinvesteringen, marktontwikkelingen betreffende grondpacht, ruraal-urbane migratie, en landbouwproductiviteit en technische efficiëntie. De resultaten van de studie beogen een volledig beeld te verschaffen van de belangrijkste relaties tussen grondeigendomszekerheid, beslissingen op het niveau van huishoudingen, en de landbouwproductiviteit in China. Naar verwachting zullen de verkregen inzichten relevant zijn voor de voortgaande hervormingen van het rurale grondeigendomsysteem en voor gerelateerd landbouw- en plattelandsbeleid in China. Ze zouden tevens van nut kunnen blijken voor andere ontwikkelingslanden met vergelijkbare eigendomsystemen die als doel hebben om huishoudens op het platteland te voorzien van gewaarborgde formele landgebruiksrechten voor de lange termijn.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • van Ierland, Ekko, Promotor
 • Shi, X., Promotor, External person
 • Heerink, Nico, Promotor
 • Wesseler, Justus, Promotor
Award date9 Dec 2013
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789461737632
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • agricultural economics
 • tenure systems
 • rural areas
 • agricultural households
 • land reform
 • land ownership
 • private investment
 • property rights
 • rural urban migration
 • land productivity
 • conservation
 • china
 • north western china

Cite this