Doelrealisatiegraadmeter voor de ecologische hoofdstructuur

M.J.S.M. Reijnen, R. Pouwels, J. Clement, M.L.P. van Esbroek, A. van Hinsberg, H. Kuipers, M. van Eupen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft jaarlijkse trendcijfers van de natuurkwaliteit met de Natuurwaardegraadmeter 2.0. Om daarnaast te kunnen rapporteren waar binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) de beoogde kwaliteit wordt gerealiseerd is de ‘EHS Doelrealisatiegraadmeter’ (EDG) ontwikkeld. Voor de EDG worden vier stappen doorlopen: vervaardigen van een kaartbeeld van de natuurdoelen die nagestreefd worden, voor elke locatie beoordelen of een natuurdoel reeds voorkomt, vaststellen hoeveel planten, vlinders en vogels actueel voorkomen, en vergelijken van deze hoeveelheid met een specifieke norm voor het betreffende natuurdoel. Het eindresultaat laat zien dat 24% van het areaal de gewenste kwaliteit heeft en 20% bijna. ‘Moeras’, ‘Open duinen’, en de verschillende typen bos scoren het hoogst. De huidige versie van de EDG maakt nog gebruik van het natuurdoeltypensysteem, omdat de nieuwe SNLtypologie (SNL = Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) nog niet helemaal was uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van de EDG is wel rekening gehouden dat hij ook toepasbaar gemaakt kan worden voor andere systemen, zoals Index-NL.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages82
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.305

Keywords

  • ecological network
  • natural value
  • flora
  • fauna
  • terrestrial ecosystems
  • inventories

Cite this