Doelbenadering aquatische natuur in Waternood; I: invloed van hydromorfologische factoren op aquatische levensgemeenschappen

H.E. Vlek, J.S. van der Molen, P.F.M. Verdonschot

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van Waternood zijn al diverse studies uitgevoerd. Tot dusverre is de doelrealisatie aquatische natuur onderbelicht gebleven. De waarde van het Waternood Instrumentarium zou sterk verbeteren door de implementatie van een doelbenadering, waarbij wordt uitgegaan van de randvoorwaarden die en aquatisch ecosysteem oplegt aan waterhuishoudkundige ingrepen. Dit rapport geeft de resultaten weer van een literatuurstudie naar de sturende hydromorfologische factoren voor waterplanten, macrofauna en vissen in sloten en beken. Daarbij is getracht inzicht te krijgen in de mate waarin hydromorfologische factoren van belang zijn voor aquatische ecosystemen. Ten slotte is een inventarisatie gemaakt van bestaande publicaties met autecologische informatie. De informatie uit deze publicaties zou in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het opstellen van abiotische randvoorwaarden voor aquatische natuur van verschillende watertypen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages87
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1088
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • aquatic communities
 • ecosystems
 • nature conservation
 • water management
 • ecology
 • hydrology
 • streams
 • aquatic environment
 • aquatic plants
 • aquatic animals
 • netherlands
 • aquatic ecosystems

Cite this