Diversiteit van landbouw, landschap en natuur

G.R. de Snoo

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Met aangepaste bedrijfsvoering zijn op rundveebedrijven allerlei landschapselementen in stand te houden die voor de wilde plantengroei betekenis hebben. Op schrale zandgrond worden houtwallen onderhouden, op vochtige zandgrond elzensingels, in veenweidegebieden sloten en oevers, in laagveenplassengebieden bloemrijk grasland en trilveen. Bij het natuurbeheer in oude cultuurlandschappen is boerenverstand onmisbaar. Zo kan een waterplant als Krabbenscheer een vitale rol spelen in de kringloop van meststoffen. Radicale verschraling leidt soms tot massale ontwikkeling van agrarisch minderwaardige of oneetbare grassen zoals Smele, Rietgras of Witbol, terwijl de bloemrijkdom eerder af- dan toeneemt. Met lichte bemesting zijn in dezelfde percelen goede voedergrassen zoals Beemdlangbloem in stand te houden, terwijl tevens vlinderbloemigen en andere rijkbloemige graslandplanten gedijen. Aan het slot ontvouwt een boerenzoon zijn plan voor een 'Natuurboerderij'
Original languageDutch
Title of host publicationBoerendiversiteit voor biodiversiteit : een inventarisatie van de spontane plantengroei op vijf natuurvriendelijke rundveebedrijven
Pages5-8
Number of pages100
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
Number973

Keywords

  • flora
  • vegetation
  • farm management

Cite this