Distribution and transport of Fennoscandinavian indicators : a synthesis of data from the literature leading to a reconstruction of a pattern of flowlines and ice margins of the Scandinavian ice sheets

C.J. Overweel

  Research output: Thesisexternal PhD, WU

  Abstract

  Op grond van de voornaamste algemene ijsbewegingsrichtingen van het laatste glaciaal in Fennoscandinavië zijn de volledig gepubliceerde zwerfsteen tellingen uit gebieden ten zuiden en ten oosten van de Oostzee geheel opnieuw bewerkt. Uit deze herbewerking is een distributiepatroon van gidsgesteenten voortgevloeid, dat ten dele samenvalt met het patroon van de voornaamste richtingen van ijsbeweging. Dit geldt zowel voor het Weichselien als het Saalien. Het andere deel van de distributie behelst gesteenten van Baltische oorsprong.Een verdere analyse en uitwerking van het verband tussen het distributie- en richtingspatroon leidde tot een reconstructie van bewegingsrichtingen en omtrekvormen van het Fennoscandinavische landijs. Het perifere afwateringssysteem is met deze reconstructie verenigd tot één geheel en de hiermee samenhangende mogefijkheid dat drijvend ijs zwerfstenen van Baltische oorsprong langs de oerstroomdalen en over de glaciale meren zou kunnen hebben vervoerd is nader uitgewerkt.
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  Supervisors/Advisors
  • de Jong, J.D., Promotor, External person
  • Maarleveld, G.C., Co-promotor, External person
  Award date23 Nov 1977
  Place of PublicationWageningen
  Publication statusPublished - 23 Nov 1977

  Keywords

  • glacial deposits
  • moraine soils
  • scandinavia
  • glacial periods
  • glacial geology

  Cite this