Discard self-sampling of Dutch bottom-trawl and seine fisheries in 2014-2016

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In the European Union the collection and management of fisheries data is regulated through the Data Collection Framework (DCF) of the European Commission (EC). Within this context, Wageningen Marine Research (WMR) coordinates a discards monitoring programme in collaboration with the Dutch demersal fishing industry. A ‘reference fleet’ of vessels of which the owners are willing to participate in a self-sampling programme, was recruited. Fishermen within the reference fleet are requested to collect discard samples according to a definite annual sampling plan. After the discard samples are brought to shore, WMR collects and analyses these samples. This report summarizes data that has been collected within this monitoring programme in 2014-2016.In 2014-2016 the reference fleet consisted of 20-22 vessels. In total, 160, 172 and 157 trips were sampled in 2014, 2015 and 2016 respectively. All sampled trips were assigned to their respective metiers, based on gear type, mesh size and species composition of the catch. Within a trip, the crew retained a sample during two separate hauls, thus constructing two independent samples. Sampling was conducted on board vessels from eleven different metiers: beamtrawlers with 70-99 (Eurocutters (i.e. engine power ≤ 300 hp) and large vessels (i.e. engine power >300 hp)), 100-119, and ≥120 mm meshes, Scottish seiners with 70-99, 100-119 mm, and ≥120 mm meshes, and otter trawlers with 70-99 mm meshes, 100-119 and ≥120 mm meshes.Discard patterns are quite similar between all metiers; dab and undersized plaice are the most frequently discarded species. In addition, the flyshoot trips frequently discarded grey gurnard, whiting and horse mackerel. The majority of the benthos discards within the beamtrawl and otter trawl metiers consisted of echinoderms and crustaceans. In comparison, flyshooters discarded almost no benthos.An important element in the reform of the Common Fishery Policy (CFP) is the obligation to land all catches, i.e. a discard ban. Under this landing obligation all discards of quota regulated species have to be landed. For the demersal fisheries the landing obligation will be phased in over a number of years. The landing obligation will have a particular strong impact on the Dutch demersal fishing industry as this is a mixed fishery where catches can contain many different quota species.---In de Europese Unie wordt het verzamelen en beheren van visserijgegevens gereguleerd doormiddel van de Data Collectie Verordening (DCF) van de Europese Commissie (EC). Binnen deze regulatie, coördinatie Wageningen Marine Research (WMR) een discards monitoring programma in samenwerking met de Nederlandse demersale visserij. In dit project wordt gebruik gemaakt van een ‘referentie vloot’, bestaande uit een groep Nederlandse commerciële vissers die zich willen inzetten voor het onderzoek. Deze vissers wordt gevraagd om voor specifieke visreizen, die aan het begin van het jaar zijn vastgesteld, een deel van de discards aan boord te houden, waarna dit wordt opgehaald en geanalyseerd door WMR. Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het zelfbemonsteringproject van de Nederlandse demersale vloot opererend inde Noordzee (ICES deelgebied IV) in 2014-2016.In 2014-2016 bestond de referentievloot uit 20-22 schepen. In totaal zijn 160, 172 en 157 visreizen bemonsterd in respectievelijk 2014, 2015 en 2016. Voor de zelfbemonstering neemt de referentievloot volgens een door WMR opgezet bemonsteringsschema gedurende een vis reis op gezette tijden van twee vistrekken steekproeven van de vangst die anders overboord zou zijn gegaan (d.w.z. discards) De monsters met bijbehorende gegevens over de totale vangst per trek, visserij-inspanning en vispositie worden aangeland en aan WMR overgedragen. WMR zorgt voor de verdere verwerking van de monsters. Op basis van vistuig, maaswijdte en soorten samenstelling van de vangst zijn alle bemonsterde visreizen aan een metier groep toegekend. In 2014-2017 zijn 11 verschillende metiers bemonsterd: boomkorschepen vissend met 70-99 (waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen Eurokotters (d.w.z. vissend met een motorvermogen ≤ 300 pk) en grote kotters (d.w.z. vissend met een motorvermogen > 300 pk)), 100-119, en ≥120 mm maaswijdte, flyshooters vissend met 70-99, 100-119 mm, en ≥120 mm maaswijdte, en otter trawlers vissend met 70-99 (waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen schepen die voornamelijk Noorse kreeft vangen en schepen die voornamelijk demersale vis vangen), 100-119, en ≥120 mm maaswijdte.De waargenomen discards patronen blijken vergelijkbaar tussen de verschillende metiers; schar en ondermaatste schol zijn de meest voorkomende soorten in de visdiscards. Daarbij werden grauwe poon, wijting en horsmakreel frequent gediscard binnen de flyshoot reizen. De meerderheid van de benthos discards binnen de boomkor en otter trawlers bestonden uit stekelhuiden (verschillende zeestersoorten) en kreeftachtigen (zoals zwemkrabben en Noorse kreeft).Een belangrijk element in de herziening van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) is de verplichting om alle vangsten aan land te brengen. Onder de aanlandplicht moeten alle discards van commerciële soorten die gereguleerd worden door quota aangeland worden. Binnen de demersale visserij wordt de aanlandplicht tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 ingevoerd. De aanlandplicht zal met name voor de Nederlandse demersale visserij een effect hebben aangezien dit een gemengde visserij is waar de vangsten uit tal van verschillende soorten bestaan
Original languageEnglish
Place of PublicationIJmuiden
PublisherStichting Wageningen Research, Centre for Fisheries Research (CVO)
Number of pages102
DOIs
Publication statusPublished - 26 Apr 2018

Publication series

NameCVO report
No.18.007

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Discard self-sampling of Dutch bottom-trawl and seine fisheries in 2014-2016'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this