Direct zaaien van snijmaïs : een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem

U. Prins, G.J.M. Oomen, N.J.M. van Eekeren

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De traditionele teelt van snijmaïs met ploegen, frezen of spitten heeft te kampen met een aantal belangrijke problemen. Achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid, verslechtering van de bodemstructuur, verlies van vruchtbare grond door watererosie, overmatige stikstofverliezen en een verlies aan bodemleven zijn voor een groeiend aantal boeren een reden om te zoeken naar alternatieve methodes om maïs te telen. Samen met deze telers is het Louis Bolk Instituut sinds 2004 vanuit verschillende projecten bezig om het perspectiefvolle alternatief van de directe zaai (maïs telen zonder te ploegen) te optimaliseren. Voor de gangbare telers lijkt dit inmiddels gelukt, waardoor een bedrijfszeker alternatief voorhanden is gekomen. De ervaringen van de zoektocht naar optimalisatie en de verbeterde prestaties op het gebied van bodembehoud hebben we bij elkaar gebracht in deze brochure.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherLouis Bolk Instituut
Number of pages25
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • direct sowing
 • cultural methods
 • maize
 • arable farming
 • soil structure
 • soil compaction
 • soil fertility
 • organic matter
 • soil conservation
 • farm machinery
 • rotations
 • weed control
 • nitrate leaching
 • fertilizer application

Cite this