Dimensies van groei in de veehouderij = Dimensions of growth in livestock production

A.P. Bos, J. Grin, S.F. Spoelstra, P.W.G. Groot Koerkamp

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Provincie Noord-Holland zet in de ontwerp-Structuurvisie (Noord-Holland 2009) in op behoud van een vitale en duurzame agrarische sector, inclusief veehouderij. Deze structuurvisie geeft in specifieke gebieden ook ruimte voor ‘schaalvergroting, structuurverbetering en (mondiaal) concurrerende landbouw’, met minder landschappelijke beperkingen. Grootschalige intensieve (hokgebonden) veehouderij krijgt een specifieke plek in de Wieringermeer. Daarmee sluit de provincie onder meer aan op de dominante trend van schaalvergroting in de landbouw in de afgelopen decennia, die zich afspeelt in alle takken van landbouw (akkerbouw, bollenteelt, grondgebonden en niet-grondgebonden veehouderij) en die volgens velen nog niet ten einde is. Deze notitie is geschreven in opdracht van de Provincie Noord-Holland ten behoeve van de discussie in de Provinciale Staten over de ontwerp-Structuurvisie. Het primaire doel is begripsvorming. De notitie zet de verschillende (economische en niet-economische) achtergronden van schaalvergroting en efficiencyverbetering uiteen, en gaat in op een reeks van maatschappelijke voor- en nadelen van deze trend, zoals concurrentiekracht, dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages15
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Livestock Research
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.319
ISSN (Print)1570-8616

Keywords

  • intensive livestock farming
  • large scale husbandry
  • animal husbandry
  • animal welfare
  • regional planning
  • government policy
  • noord-holland

Cite this

Bos, A. P., Grin, J., Spoelstra, S. F., & Groot Koerkamp, P. W. G. (2010). Dimensies van groei in de veehouderij = Dimensions of growth in livestock production. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; No. 319). Wageningen UR Livestock Research. https://edepot.wur.nl/51815