Dijkgraslandbeheer in West-Brabant; agrarische inpasbaarheid en kosten

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar mogelijkheden voor inpassing van het toekomstig gewenste beheer van dijkgraslanden van de primaire waterkeringen in West-Brabant in de bedrijfsvoering van agrariërs, en naar de kostenaspecten van dit beheer. Het is een onderdeel van een studie naar optimalisatie van het beheer van dijkgraslanden in opdracht van het Hoogheemraadschap van West-Brabant. Het dijkgraslandbeheer is primair gericht op de bevordering van de erosiebestendigheid van de dijken. Binnen deze randvoorwaarde is het toekomstig gewenst beheer vertaald in beheersvormen met het accent op agrarisch medegebruik (basispakketten) en vormen gericht op de ontwikkeling van natuurwaarden (pluspakketten). De inpasbaarheid van de verschillende beheersvormen is beoordeeld op basis van kenmerken van de bedrijven van de huidige dijkgebruikers, de huidige pachtcontracten en gesprekken met huidige gebruikers.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages60
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.320.3

  Keywords

  • grassland management
  • dykes
  • erodibility
  • protection
  • farm management
  • compensation
  • nature conservation
  • noord-brabant

  Cite this