Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond : monitoring van nutriëntenemissies en -verschijningsvormen op een melkveehouderij bij Waardenburg

G.F. Koopmans, W.J. Chardon, I.M. Lubbers, J. Oenema, A. van den Toorn, C. van der Salm

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de voortzetting van het onderzoeksproject ‘DOVE’, uitgevoerd op een deel van een melkveehouderij op een kalkarme zware rivierklei in Waardenburg in de Tielerwaard in het Gelderse rivierengebied. Particulaire vormen van fosfaat en stikstof in het afvoerwater van drains en greppels en het slootwater zijn kwantitatief gezien erg belangrijk. Dit is nog niet eerder aangetoond voor vlakke landbouwgronden zoals de meetlocatie bij Waardenburg. De invloed van de particulaire vormen van fosfaat en stikstof op eutofiëring van het oppervlaktewater is echter nog relatief onzeker. Incidentele verliezen door het optreden van neerslag direct na bemesting leveren een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse verliezen van fosfaat en stikstof. Voor het verminderen van de nutriëntenvracht naar de sloot is het dan ook het meest effectief om maatregelen te ontwerpen die zich richten op het terugdringen van incidentele verliezen en het wegvangen en terugbrengen van particulaire vormen van fosfaat en stikstof naar het perceel.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages65
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1738
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • phosphates
 • water pollution
 • grasslands
 • nitrates
 • ditches
 • clay soils
 • nutrients
 • surface water
 • netherlands
 • gelderland
 • betuwe

Cite this