Differentiatie stikstofbemestingsadviezen. Verkenning bij het gewas consumptieaardappel.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Vierde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wordt o.a. ingezet op innovaties om op melkveehouderij- en akker- en tuinbouwbedrijven de stikstofverliezen verder te verminderen. Eén van de opties is om stikstofbemestingsadviezen, daar waar mogelijk, te differentiëren naar groei- en bodemomstandigheden. In 2010 is een project gestart met als doel een verkenning van de mogelijkheden voor differentiatie van het stikstofbemestingsadvies op basis van opbrengstniveau en N-leverend vermogen van de bodem bij het gewas maïs. In 2011 is gekeken naar de mogelijkheden bij het gewas consumptieaardappel. Dit rapport doet hiervan verslag van de analyse bij consumptieaardappelen. In de studie is gebruik gemaakt van een dataset van 32 N-trappenproeven met consumptieaardappelen die in het verleden zijn uitgevoerd. Het betrof 18 en 14 proeven op respectievelijk zand- en lössgrond.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO-WUR
Number of pages26
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • fertilizer application
  • nitrogen
  • directives
  • table potatoes
  • potatoes
  • arable farming
  • dressings

Cite this