Dierlijke mest in Engels raaigras: gebruik van dierlijke mest in de zaadteelt van Engels raaigras

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Aanleiding voor dit onderzoek was de aanzienlijke kostenbesparing die het gebruik van dierlijke mest op kan leveren en de positieve ervaringen met de voorjaarstoepassing van mest in wintergranen. Als gevolg van de weersomstandigheden en de daarmee samenhangende berijdbaarheid van het land is het toepassingsmoment van drijfmest in het voorjaar onzeker. Vroeg in het voorjaar is de gewasbehoefte van Engels raaigras klein, maar tijdens het schieten moet voldoende stikstof beschikbaar zijn. Bij Engels raaigras is er een groot verschil in type en vroegheid van rassen. Het doel van dit onderzoek was vaststellen in hoeverre drijfmest in de stikstofbehoefte van de zaadgewassen van Engels raaigras kan voorzien met behoud van opbrengst. Het onderzoek gaf aan dat drijfmest kan in het voorjaar op een draagkrachtige en goed ontwikkelde zode met een zode-injecteur goed kan worden toegepast. Op losse grond en matig ontwikkelde gewassen is de kans op gewasschade en insporing groot. Door eerste een kunstmeststartgift te geven kan aan de eerste gewasbehoefte worden voldaan en kan het juiste moment van het toedienen van mest worden afgewacht. Toepassing van dierlijke mest onder gunstige omstandigheden, waarbij eerst een kunstmestgift van 2/3 of 1/3 van de N-behoefte werd toegediend, gaf geen grotere variatie in het gewas dan uitsluitend een kunstmestbemesting. De zaadopbrengst van de toediening van 1/3 van de N-behoefte met drijfmest was zeker bij de late rassen goed. Voordeel van gedeelde bemesting was daarnaast een mindere en latere legering. De omstandigheden in het voorjaar van 2003 gaven aan dat coördinatie en logistiek rond de aanlevering van mest en de beschikbaarheid van de loonwerker belangrijke aspecten zijn. De toepassingsmogelijkheden worden vergroot door gebruik te maken van slangenaanvoer met sleepvoeten, waarmee de kans op gewasschade en insporing kleiner is dan bij toediening met een zode-injecteur.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV
Number of pages23
Publication statusPublished - 2003

Cite this