Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis

Caroline Moermond, Joost Lahr, Mark Montforts, Anja Derksen, Nico Bondt, Linda Puister-Jansen, Tanja de Koeijer, Paul Hoeksma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor u ligt de brochure over het onderzoek Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis. In dit onderzoek, gepubliceerd als STOWA rapport 2019-26, zijn de bekende gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en in mest van grazers samengevat. Op basis daarvan is ingeschat in hoeverre zich risico’s voor mens en milieu kunnen voordoen. Met deze kennisbasis kunnen beleidsmakers en stakeholders verkennen welke risico’s met voorrang nader onderzocht moeten worden en hoe kennisleemten kunnen worden ingevuld.
Original languageDutch
Place of PublicationBilthoven
PublisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Number of pages15
Publication statusPublished - Oct 2019

Cite this