Diepe grondbewerkingen en hun effecten

J.T.M. Huinink, M.J. Kooistra, J.J. Kroon

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In deze brochure worden behandeld: een beschrijving van bodemtypen en van verdichtingen die kunnen voorkomen; de werktuigen die gebruikt kunnen worden om verdichtingen op te heffen (dit opheffen kan plaatsvinden door losmaken of door mengen van de onder- en bovengrond; belangrijk zijn vooral de werkdiepte en de intensiteit van het mengen); de uitslag van onderzoek dat is verricht naar de effecten van diepe grondbewerkingen (het blijkt, dat losmaken of mengen lang niet altijd gunstig werkt; het kan soms de problemen verergeren); het bewerken van plaatgronden, zoals de werkmethode en de gewenste werkdiepte; de uitslagen van proeven die de laatste jaren zijn aangelegd onder andere op de proefboerderijen Rusthoeve en Westmaas. (Ook verkrijgbaar door het overschrijven van f 5,- op girorekening 3959908 ten name van Federatie van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting voor Zeeland, met vermelding van: Actualiteiten 32)
  Original languageDutch
  Place of PublicationGoes
  PublisherConsulentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw [etc.]
  Number of pages35
  Publication statusPublished - 1984

  Publication series

  NameActualiteiten / Federatie van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting voor Zeeland
  No.no. 32

  Keywords

  • change
  • clay soils
  • deep ploughing
  • deep tillage
  • Netherlands
  • soil structure

  Cite this