Diatomeeën als indicator voor waterkwaliteit nabij rwzi’s ?

H. van Zuilichem, E.T.H.M. Peeters, J.E.M. van der Wal

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Waterschap Aa en Maas volgt de fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater nabij rwzi's om de invloed van het rwzi-effluent op die kwaliteit in beeld te krijgen. Het waterschap wil ook de invloed van de rwzi’s op de biologische waterkwaliteit weten. Diatomeeën lijken daarvoor geschikte indicatoren te zijn. Een monitoringspilot toont dat de biologische waterkwaliteit op basis van de KRW-maatlat van diatomeeën benedenstrooms van rwzi’s een lagere score geeft dan bovenstrooms. Ook worden benedenstrooms significant meer soorten aangetroffen die hogere organische en stikstofbelastingen en een lager zuurstofniveau indiceren. Een uitgebreidere monitoring is nodig om deze bevindingen steviger te onderbouwen.
Original languageEnglish
Number of pages9
JournalH2O online
Issue number9 december
Publication statusPublished - 2016

Cite this