Dialogen over verduurzaming van de Nederlandse landbouw : ambities en aanbevelingen vanuit de sector

M.H. Borgstein, H. Leneman, L. Bos-Gorter, E.A. Brasser, A.M.E. Groot, M. van de Kerkhof

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Als onderdeel van de monitoring van de ontwikkeling naar een meer duurzame landbouw, zijn in 2006 zeven dialogen gehouden. Deelnemers aan deze dialogen zijn op zoek gegaan naar de ambities voor een duurzame landbouw. Het maatschappelijk draagvlak bleek een vaak genoemde ambitie, net zoals het beperken van de belasting voor het milieu. Ook ambities over continuïteit, innovatie en kwaliteit van het landschap zijn naar voren gekomen. De deelnemers hebben voor de verschillende ambities aangegeven in hoeverre deze al zijn gerealiseerd. Men blijkt het minst tevreden te zijn over de profitkant. De planet-kant scoort beter en de vorderingen op het gebied van people-ambities zijn met een voldoende tot goed beoordeeld. De dialogen hebben een aantal aanbevelingen opgeleverd om de ambities te realiseren. Het onderwijs zou een rol kunnen vervullen in innovatie en het verbeteren van het imago van de landbouwsector. Het Ministerie van LNV zou ondernemerschap en werkgeverschap moeten stimuleren en zorgen voor bedrijfseconomisch gunstige randvoorwaarden. De landbouwsector zelf moet samenwerking opzoeken en de productieprocessen waar mogelijk aanpassen aan de duurzaamheidprincipes. Trefwoorden: ambities, dialogen, duurzame landbouw, participatieve monitoring, people, planet, profit
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages70
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.44
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • agricultural development
  • sustainability
  • participative management
  • monitoring
  • netherlands
  • sustainable agriculture
  • discussion

Cite this