Diagnose van problemen met potplanten geteeld uit tropisch uitgangsmateriaal

K. Weening, G.J.L. van Leeuwen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In Nederland doen zich in toenemende mate problemen voor met de afkweek van potplanten, waarvan het uitgangsmateriaal afkomstig is uit tropische gebieden. Vooral landen in Midden Amerika nemen hierbij een voorname plaats in. Een belangrijke aanleiding van de problemen is dat de groothandel en andere afnemers steeds stringentere eisen stellen aan kwaliteit en uniformiteit. Gedreven door stagnerende opbrengstprijzen en stijgende kosten moeten (Nederlandse) teelt bedrijven in staat zijn om tijdens een steeds kortere periode te kunnen afkweken. De afhankelijkheid van de kwaliteit van het geïmporteerde materiaal wordt hiermee vergroot. Optimalisering van de gehele keten is noodzakelijk om de centrale positie van Nederland in de teelt en handel te behouden.
Original languageDutch
Place of PublicationNaaldwijk
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages26
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameRapporten BU Glastuinbouw
PublisherPPO BU Glastuinbouw

Keywords

  • vegetative propagation
  • propagation materials
  • pot plants
  • ornamental plants
  • tropics

Cite this