Developing a stronger and better - tasting mushroom with unique features: An innovative multi-disciplinary approach

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Nederland is een van de grootste producenten van champignons in de wereld. Er zijn echter de laatste decennia slechts weinig nieuwe champignon-gebaseerde producten op de markt gekomen. Dit project beoogt een aanzet te leveren tot de ontwikkeling van champignonrassen die zich onderscheiden in smaak en die zich daarnaast zichtbaar onderscheiden van de huidige commercieel verkrijgbare champignons. Als eerste stap voor dergelijk toekomstig veredelingsonderzoek moeten metabolieten in champignons worden geïdentificeerd die voorspellende waarde hebben voor de smaak. Als dergelijke merker-moleculen betrouwbaar zijn geïdentificeerd, kan in een vervolgproject daadwerkelijk een veredelingstraject worden opgestart. Uit een collectie van ongeveer 250 wildisolaten van de champignons is een selectie gemaakt van 43 isolaten die de gehele genetische variatie van de collectie min of meer omvatten. Deze isolaten zijn opgekweekt in 6 verschillende teeltproeven en aangeboden aan een sensorisch panel dat verschillende aspecten van de smaak heeft beoordeeld. Statistische analyse van de resultaten laat zien dat hoewel voor de meeste isolaten de smaak erg lijkt op de commercieel beschikbare witte champignons, er een aantal isolaten zijn die anders smaken. Dezelfde champignons die zijn aangeboden aan het sensorisch panel zijn daarnaast onderzocht op metaboliet samenstelling. Het is nog niet mogelijk gebleken om de verschillen in smaak te koppelen aan specifieke metaboliet samenstellingen in de champignons. Een van de oorzaken is de grote variatie in beoordeling van smaakaspecten door het sensorisch panel. Daarnaast bleek bij vergelijking van de verschillende batches van controle ras A15, ook batch tot batch variatie op te treden in metabolietgehalten. Vervolgens is geprobeerd om de variatie in beoordeling door het sensorisch smaakpanel te verminderen door: • Veel minder rassen aanbieden aan het sensorisch panel • Rassen met grootst mogelijk verschil in smaak aanbieden • Interne herhalingen aanbieden als extra controle. Helaas bleek ook bij deze opzet het niet mogelijk om de beoordeling van de verschillende aspecten van champignonsmaak te koppelen aan merkermoleculen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages36
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameRapport Wageningen Plant Research
No.2019-1

Cite this