Designing atmospheres : research and design for thermal comfort in Dutch urban squares

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Onderzoek naar de inrichting en verblijfskwaliteit van stadspleinen. Het onderzoek omvat een empirisch gedeelte waarin metingen en interviews op Nederlandse stadspleinen zijn verricht. Daarnaast bevat de studie een ‘ontwerpend onderzoek’ . Dit hield in dat verschillende alternatieven voor een optimaler microklimaat zijn ontworpen en deze met microklimaatsimulaties zijn getest. De resultaten van dit onderzoek vormen gemakkelijk toepasbare ontwerprichtlijnen die ook door de ontwerpers van Nederlandse stadspleinen gebruikt kunnen worden.”
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Koh, J., Promotor
 • Katzschner, L., Promotor, External person
Award date18 Jun 2010
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085856603
Publication statusPublished - 2010

Keywords

 • urban areas
 • urban planning
 • open spaces
 • architecture
 • design
 • microclimate
 • urban population
 • climatic factors
 • walls
 • green walls
 • green roofs

Cite this