Denitrification with dissolved methane from anaerobic digestion

C. Kampman

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Er is, in reactie op klimaatverandering en uitputting van de voorraad fossiele brandstoffen, een trend naar energie-zelfvoorzienende zuivering van huishoudelijk afvalwater. Dit kan bereikt worden met gebruik van, bijvoorbeeld, een upflow anaerobic sludge bed (UASB) reactor en een slibvergister. Anaerobe afvalwaterzuivering verwijdert echter geen stikstof. Wanneer anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater wordt toegepast bij lage temperaturen bevat het effluent naast stikstof een hoge concentratie opgelost methaan. Zowel stikstof als methaan moeten uit het effluent verwijderd worden, aangezien stikstof eutroficatie veroorzaakt en methaan een sterk broeikasgas is. Een denitrificerend methanotroof proces zou deze twee problemen gerelateerd aan anaerobe behandeling tegelijkertijd kunnen oplossen. Een dergelijk proces zou toegepast kunnen worden in een nieuw concept voor anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater bij lage temperaturen, bestaande uit een UASB-vergister, een reactor voor denitrificatie gekoppeld aan anaerobe methaanoxidatie (DAMO) en een nitritatiereactor om de denitrificeerders van nitriet te voorzien.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Buisman, Cees, Promotor
  • Zeeman, Grietje, Promotor
  • Temmink, Hardy, Co-promotor
Award date27 May 2014
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789461739407
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • water treatment
  • anaerobic digestion
  • dissolved oxygen
  • nitrogen
  • sludge digestion

Cite this