Denitrificatie in de zone tussen bouwvoor en het bovenste grondwater in zandgronden

G.L. Velthof, C.L. Beek, F. Brouwer, S.L.G.E. Burgers, B. Fraters, P. Groenendijk, M.J.D. Hack-ten Broeke, A.J. van Kekem, H.P. Oosterom, O.F. Schoumans, F. de Vries, W.J. Willems, K.B. Zwart

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Er zijn grote variaties in de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van uitspoelings-gevoelige zandgronden geconstateerd. Deze variaties worden waarschijnlijk veroorzaakt door denitrificatie. In het kader van de evaluatie van de Meststoffenwet 2004 zijn studies uitgevoerd om kwantitatief inzicht te krijgen in de denitrificatie in de bodemlaag tussen de onderkant van de bouwvoor en het bovenste grondwater. De resultaten geven aan dat veenlagen en/of moerige lagen leiden tot lagere nitraatconcentraties in het bovenste grondwater. Andere bodem-eigenschappen zoals het voorkomen van klei- en leemlagen en de uitspoeling van organische stof uit de bouwvoor hebben geen duidelijk effect op denitrificatie. Geconcludeerd wordt dat de aanwezigheid van veenlagen of moerige lagen in zandgronden een extra criterium zou kunnen zijn om uitspoelingsgevoelige gronden te differentiëren. Dit geldt met name voor grondwatertrap VI. In veel zandgronden heeft afbraak van veen plaatsgevonden, zodat een bodemkartering nodig is om het areaal uitspoelingsgevoelige zandgronden met veenlagen te bepalen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages91
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.730.1
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • denitrification
 • leaching
 • water table
 • nitrates
 • soil properties
 • sandy soils
 • peat
 • animal manures
 • government policy
 • soil organic matter
 • netherlands
 • maps
 • soil surveys

Cite this