Demonstratie van mestaanwending in het voorjaar op kleigrond - consumptieaardappelen

P.H.M. Dekker, J.G.M. Paauw

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

  Abstract

  Als gevolg van Minas en het stelsel van mestafzetovereenkomsten (MAO's) is er afgelopen jaren belangstelling gekomen om ook op kleigrond dierlijke mest in het voorjaar voor aardappelen uit te rijden. Op kleigrond zijn telers huiverig om mest voor het poten met een landbouwinjecteur toe te dienen. Het PPO heeft daarom in 2002 onderzoek verricht naar de mogelijkheden om mest voor of na het poten toe te dienen met behoud van opbrengst en zonder verhoging van de hoeveelheid grondtarra. Uit het onderzoek blijkt dat mesttoepassing in het voorjaar niet tot lagere opbrengst of tot meer grondtarra leidt. De mest kan zowel voor als na het poten worden toegediend. Toepassing van dierlijke mest op kleigrond in het voorjaar voor aardappelen is dus het overwegen waard. Het leidt tot een betere N-benutting en zodoende tot een verlaging van de bemestingskosten.
  Original languageDutch
  PublisherKennisakker
  Edition15 jan.
  Media of outputOnline
  Publication statusPublished - 15 Jan 2003

  Keywords

  • arable farming
  • potatoes
  • animal manures
  • application date
  • nitrogen fertilizers
  • fertilizer application

  Cite this