Definitiestudie voor vervolgonderzoek naar mogelijke effecten van waterconservering op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit

C.W.J. Roest, R.P.J.J. Rietra, J.S. van der Molen, W.J. Chardon, A.A.M.F.R. Smit, R.C.M. Merkelbach

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  In deze studie is een inventarisatie gemaakt van bestaande en ontbrekende kennis m.b.t. waterkwaliteitseffecten als gevolg van (grond)waterconserverende maatregelen. Voor een aantal bodemcontaminanten en nutriënten is kwalitatief nagegaan of dit tot verhoogde concentraties kan leiden in het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. Het betreft hier de zware metalen lood, cadmium, koper, nikkel en zink, de nutriënten fosfaat en nitraat en bestrijdingsmiddelen. Bij verhoogde grondwaterstanden inorganisch stofrijke bodemlagen bestaat een reële kans op (sterk) verhoogde concentraties fosfaat en zware metalen, omdat door anaërobe condities adsorptiecapaciteit verloren gaat.. In een apart onderdeel is voor de macrofauna, vissen en macrofytennagegaan wat de effecten zijn van een veranderd afvoerregime in ecologisch belangrijke oppervlaktewateren t.g.v. waterconserveringsmaatregelen. Om de waterkwaliteitseffecten nader te kunnen kwantificeren geeft een samenvattend Plan van Aanpak het raamwerkvoor een vervolgstudie
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages70
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameAlterra-rapport waterconservering
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • water conservation
  • water quality
  • heavy metals
  • pesticides
  • nutrients
  • hydrology
  • netherlands
  • noord-brabant
  • limburg

  Cite this