De weerbarstige werkelijkheid van ruimtelijke ordening : casuïstiek Natuurbalans 2007

G.H.P. Dirkx, F.J.P. van den Bosch, A.L. Gerritsen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In drie casestudies is voor de Natuurbalans 2007 nagegaan wat de kenmerken zijn van het besluitvormingsproces en tot welke ruimtelijke keuzes dat proces heeft geleid. De casestudies zijn uitgevoerd in gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen op stapel staan die mogelijk in strijd zijn met de voor die gebieden door het Rijk geformuleerde doelen voor natuur- of landschapsbehoud of met een klimaatbestendige inrichting. In geen van de drie casus blijken deze doelen een dominante rol te spelen in het besluitvormingsproces. Ruimtelijke functies die met die doelen zouden kunnen botsen, worden niet uitgesloten. In plaats daarvan streven de bij de besluitvorming betrokken actoren naar een compromis waarin alle beoogde functies een plaats kunnen krijgen. Dat daarmee mogelijk de rijksdoelen voor natuur en landschap of een klimaatbestendige inrichting onder druk komen te staan, wordt daarmee geaccepteerd. Trefwoorden: Ruimtelijke ordening, beleid, natuurbehoud, landschap, klimaatverandering, actoren, governance, besluitvorming
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages46
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu [etc.]
No.61
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • regional planning
  • decision making
  • nature conservation
  • evaluation
  • eemland
  • veluwe

Cite this