De waterhuishouding bij belichte komkommers: Invloed van 10 en 15 kLux.m-² op de waterhuishouding van komkommers

R. de Graaf, M. Roos, C. Blok

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van informatie over de invloed van aanvullende belichting op gewasverdamping en gewasgroei. De hoofdconclusies zijn; 1. In de eerste teelt leidde 29% meer licht tot 27% meer geoogst versgewicht, in de tweede teelt leidde 17% meer licht tot 27% meer geoogst versgewicht. 2. De verdamping nam in de eerste teelt gemiddeld 20% toe en in de middenperiode 30% (de lagere verdamping in de eerste weken trekt het gemiddelde omlaag). De verdamping nam in de tweede teelt gemiddeld 23% toe. 3. Uit de eerste twee conclusies volgt dat de verdamping weliswaar in de zelfde orde van grootte toeneemt als de verdamping, maar dat tijdelijk flinke verschillen bestaan. Dit betekent dat een goede feedback controle op het drainagepercentage of het matwatergehalte een zinvol hulpmiddel is. De gebruikte meetgoot gaf ook informatie over de gewasgroei (versgewichtstoename). Hieruit volgde; 4. In de eerste teelt was de gewasgroei 24%, in de tweede teelt 29%. Hoewel gewasgroei en geoogst versgewicht eenzelfde verloop vertonen, laat de gewasgroei grotere fluctuaties zien. Eén oorzaak is dat een weeggoot al groei-effecten weegt van uitgroeiende vruchten en dus voorloopt op de oogst. Een tweede reden is dat bij het oogsten onwillekeurig bijzonder grote of kleine oogsten worden vermeden. Uiteraard toont de gewasgroei (met één meetwaarde per minuut) veel meer detail dan het geoogste product. Bij een hogere belichtingsintensiteit zijn planten gevoeliger voor meeldauw en Botrytis. 5. Aan het einde van de tweede teelt zijn er bij 10 en 15 kLux.m-2 respectievelijk 4 en 23% van de planten door Botrytis aangetast. Mogelijke oplossingen zijn het geleidelijk in plaats van plotseling aanschakelen van de belichting en het vermijden van giften met een EC die lager ligt dan die in de mat bij aanvang van de belichtingsperiode. Mogelijk is het in dit kader ook zinvol de mat EC stabieler te houden. Een laatst conclusie geldt het verloop van de EC in de mat. 6. Het EC verloop in beide belichte teelten was wisselend. Het verloop bij 15 kLux.m-2 fluctueerde sterker dan bij 10 kLux.m-2. De EC in de mat vertoont de meeste samenhang met het verloop van de gewasgroei. De fluctuaties in deze teelt waren ongewenst groot door de invloed van belichten. Bij het werken met belichting is het daarom zinvol een feedback controle op mat EC te installeren.
  Original languageDutch
  Place of Publication2004
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw
  Number of pages36
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapporten PPO
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Glastuinbouw

  Keywords

  • cucumbers
  • cucumis sativus
  • plant water relations
  • artificial light
  • plant physiology

  Cite this