De verdamping van natuurterreinen

J.F.M. Spieksma, A.J. Dolman, J.M. Schouwenaars

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  In opdracht van het NOV (Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging) is door de vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen en het DLO-Staring Centrum een onderzoek naar de verdamping van natuurterreinen uitgevoerd. In deze studie is de bestaande kennis ten aanzien van de verdamping van natuurterreinen verzameld en zijn de belangrijkste knelpunten gesignaleerd. Bij deze knelpunten moet in de eerste plaats worden gedacht aan de heterogene struktuur van natuurterreinen met een afwisseling van open terrein en struweel of bos. In zulke gebieden wordt de verdamping met name bepaald door de aërodynamische ruwheid (windwerking). Hierdoor is een aanpak met behulp van gewasfaktoren en een louter op stralinggebaseerde referentie-verdamping niet zonder meer mogelijk. Een hiermee samenhangend probleem is het feit dat bij referentie-verdamping geen interceptie onderscheiden wordt. Een tweede belangrijk aspekt van de verdamping van natuurterreinen is de accumulatie van organisch materiaal waardoor de verdamping gaat aflangen van het neerslagpatroon in de tijd. Door middel van een modelstudie met gegevens uit de Engbertsdijksvenen zijn beide effekten nader onderzocht
  Original languageDutch
  Pages (from-to)5-16
  JournalStromingen : vakblad voor hydrologen
  Volume3
  Issue number1
  Publication statusPublished - 1997

  Keywords

  • hydrology
  • evapotranspiration
  • nature conservation
  • policy
  • management
  • soil water balance
  • models
  • analogues
  • Netherlands

  Cite this