De verborgen wereld onder onze voeten: Natuurgebieden

Research output: Non-textual formDigital or Visual Products

Abstract

Afgelopen zomer hebben we weer veel berichten over verdroging kunnen lezen. Het probleem zal als gevolg van klimaatverandering toenemen en heeft onder andere gevolgen voor natuur, zoals Staatsbosbeheer in de film laat zien. We zullen moeten werken aan oplossingen die helpen het water zoveel mogelijk vast te houden. De bodem speelt hierbij een cruciale rol.

Kennis van de bodemfysische eigenschappen van de bodem en het daarmee samenhangende watertransport door die bodem is noodzakelijk om tot oplossingen te komen. Die kennis heeft Wageningen Environmental Research in huis, vertelt Dorothée van Tol-Leenders: “We verzamelen bodemdata, die we voor iedereen beschikbaar stellen via de Basisregistratie Ondergrond. Gebruik die data, benut die data om je systeem te leren kennen en om goede maatregelen tegen de verdroging te nemen.” Alle bodemdata zijn via https://www.broloket.nl/ondergrondgeg...​ gratis te bekijken en te downloaden.

Frans ter Maten, heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe vult haar aan: “We moeten zorgen dat er geen druppel water meer afstroomt of het gebied uitgaat. Eigenlijk moeten we elke druppel ergens bewaren. Dat kunnen wij als waterschap niet alleen. Sterker nog: dat moet je met elkaar doen. Daar hebben we Wageningen bij nodig met kennis en kunde, de overheden, gemeenten, provincies, de grondgebruikers... Dat is makkelijk gezegd, maar het is wel een enorme klus.”
Original languageEnglish
PublisherWageningen Environmental Research
Media of outputOnline
Size05:18
Publication statusPublished - 27 Oct 2020

Fingerprint Dive into the research topics of 'De verborgen wereld onder onze voeten: Natuurgebieden'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this