De toestand van het Nederlandse ven

G.H.P. Arts, H. van Dam, F.G. Wortelboer, P.W.M. van Beers, J.D.M. Belgers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het Nederlandse ven met betrekking tot vermesting en verzuring. Daartoe is een steekproef van 178 vennen met gegevens over chemie, kiezelwieren en plantengroei uit de periode 1990-2000 onderzocht. Eris een toetsingskader geconstrueerd dat is gebaseerd op de ecologische niveaus van de Europese Kaderrichtlijn Water. De lokale stikstofdepositie is geschat en de verwachte depositie in 2010, 2020 en 2030 is berekend. Deze depositieniveaus zijn getoetst aan kritische depositieniveaus. In de noordelijke provincies is de toestand thans het gunstigst, hoewel ook daar de stikstofdepositie nog boven het kritische niveau ligt. Bij ongewijzigd beleid (Milieuverkenningen 5) zal deze situatie niet veranderen, maar bij extra beleid (Natuur- en Milieubeleidsplan 4) zullen vrijwel alle vennen volledig zijn beschermd. Voor het ecologisch herstel van de thans aangetaste vennen zijn effectgerichte maatregelen noodzakelijk.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages123
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAquaSense rapport 02.1715 / Alterra-rapport
No.542

Keywords

 • ponds
 • bacillariophyta
 • vegetation
 • acidification
 • eutrophication
 • air pollution
 • acid deposition
 • chemistry
 • nature conservation
 • management
 • policy
 • netherlands

Cite this

Arts, G. H. P., van Dam, H., Wortelboer, F. G., van Beers, P. W. M., & Belgers, J. D. M. (2002). De toestand van het Nederlandse ven. (AquaSense rapport 02.1715 / Alterra-rapport; No. 542). Alterra. https://edepot.wur.nl/42294